''Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, 
to, do czego dążymy i czym jesteśmy, 
Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, 
trzyma świat, by nie runął.''