Istnieje tylko jedna odpowiedź na pytanie o tajemnicę życia -
żyj najbardziej, jak możesz.

- S. Milligan


Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło
i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos -
to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.

- K. Gibran


Mówią , że miłość umiera między dwojgiem ludzi.
To nieprawda, nie umiera.
Opuszcza tylko człowieka.
Odchodzi, gdy nie jest jej wart.

- W. Faulkner


Nie można żyć bez marzeń i bez radości.
Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego.


Marzenia pokonają każdą odległość,
a wytrwałość zdobędzie każdą górę.


Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą,
nawet te, które przegraliśmy.

- P. Coelho


W teraźniejszości drzemie cała tajemnica.
Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy,
możesz go uczynić lepszym.
A kiedy ulepszysz teraźniejszość,
wszystko to, co nastąpi po niej,
również stanie się lepsze.

- P. Coelho


Różnica pomiędzy wielkimi ludźmi a innymi polega na tym,
że wielcy ludzie tworzą aktywnie swoje życie,
podczas gdy pozostali poddają się temu,
co przynosi im życie,
pasywnie czekając na to, gdzie ich poniesie.
Różnica pomiędzy nimi to różnica
pomiędzy życiem w pełni a zwykłą egzystencją.

- Michael E. Gerber


Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy,
ale rozkoszowaniu się nimi.

- Eugčne Delacroix


Szczęście to łza, którą się otarło
i uśmiech, który się wywołało.

- Maxence van der Meersch