Trzeba mieć dużo cierpliwości,
aby się jej nauczyć.

- Stanisław LecTemu, kto umie czekać,
czas otworzy każde drzwi.

- PrzysłowieCierpliwość jest konieczna,
aby pokonać świat,
zapewnić sobie zwycięstwo
i wejść do raju.

- Św. Jan BoskoCierpliwość jest towarzyszem mądrości.

- Św. AugustynNie z twojego dajesz ubogiemu,
ale oddajesz mu to, co jest jego.
Sam używasz tego, co jest wspólne,
dane na użytek wszystkich.
Ziemia należy do wszystkich,
nie do bogatych.

- Św. AmbrożyCzłowiek naprawdę bogaty to taki,
którego dzieci biegną do niego,
kiedy ma puste ręce.

Dobroć to jedyna inwestycja,
na której nie sposób stracić.

- Henry David ThoreauBycie dobrym nie polega na tym,
że nie popełnia się żadnego błędu.
Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

- Św. Jan BoskoDobra ziemskie są jak skarby, które posiadamy we śnie,
czynią bogatym aż do chwili przebudzenia,
ale przekształcają się w straszliwe ubóstwo,
kiedy sen mija.

- Św. Augustyn


 
Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas,
gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

- Św. Jan Chryzostom