''Modlitwa jest największym majątkiem człowieka.''