''Modlitwa jest pryjacielskim spotkaniem z Bogiem, 
o którym wiem, że mnie kocha. 
Nie polega ona na wielkim myśleniu, lec na wielkiej miłości.''