Być szczęśliwym w domu
to najważniejszy warunek dobrego życia.