Najgłębszy sens wszelkiej gościnności leży w tym,
aby jeden drugiemu ofiarował okazję do wytchnienia i odpoczynku
w drodze do domu wieczności.

- Romano Guardini