W domu pełnym dzieci
diabeł traci swą moc.

- Przysłowie kurdyjskie