"Miłość prawdziwa w czynie się objawia i prowadzi do czynu.
Miłość bez czynu jest samolubstwem."

- K. Libelt