"Każde życie, nawet to najmniej znaczące dla ludzi,
w oczach Boga ma wartość wieczną i nieskończoną."

- Jan Paweł II