"Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego obowiązku, 
jaki nam wyznaczono,
niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, 
do których nas nie powołano".

- Św. Franciszek Salezy