"Gdzie jest Chrystus, 
tam jest życie."

- św. Ambroży