Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, 
a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, 
a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.

Jk 1, 22-23