Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, 
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, 
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Rz 10, 9-10