Kochać to nie znaczy
przeżywać gwałtowne porywy,
stany ekstatyczne i szalone namiętności
- choć i to, oczywiście, się liczy
- kochać to przede wszystkim być
ciągle uważnym na rzeczy i istoty:
wymyślać tysiąc delikatności.
Miłość miniaturyzuje się,
schodzi do rzeczy drobnych.
Powoli odkrywa się, że w miłości nie można:
ani zmuszać, ani rządzić, ani niszczyć tego,
co ona stworzyła, ani niszczyć darów,
które ona przyniosła, ani kochać kogoś,
kogo się boimy.

- Blaise Pascal