Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola,
by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.

- Harold Taylor