Im jestem starszy,
tym mniej podzielam powszechne przekonanie,
że mądrość przychodzi z wiekiem.

- Harold Mencken