Nie z twojego dajesz ubogiemu,
ale oddajesz mu to, co jest jego.
Sam używasz tego, co jest wspólne,
dane na użytek wszystkich.
Ziemia należy do wszystkich,
nie do bogatych.

- Św. Ambroży