Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.

- Św. Augustyn