Myślenie jest najcięższą z prac i prawdopodobnie,
dlatego niewielu się w nią angażuje.