Ludzie błagają Boga o zdrowie.
Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli,
że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.