Skoro masz być napełniony dobrem, pozbądź się zła.
Pomyśl, że Bóg pragnie napełnić cię miodem; 
lecz jeśli jesteś pełen octu, gdzież złożysz miód?
Trzeba wylać dotychczasową zawartość naczynia,
trzeba oczyścić naczynie nawet za cenę trudu, za cenę mozołu,
aby stało się podatne na przyjęcie nowej zawartości.

- Św. Augustyn