Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej siły,
jak wtedy, kiedy pozostajemy w bezczynności. 

- Św. Franciszek Salezy