Lenistwo idzie tak wolno,
że bieda bardzo szybko je dogania.

- Konfucjusz