Własną pomoc daj pierwszy;
pomoc przyjaciela przyjmij na końcu.

Przysłowie