Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, 
który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich.
Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, 
więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki.