Każdy dzień jest prezentem,
trzeba więc go przyjąć radośnie,
pokornie, z wdzięcznością
i z wielką nadzieją,
że będzie kolejną przypowieścią o tym,
co godne, szlachetne, czyste,
wielkie i utęsknione...