" Im ciemniej wokół nas,
tym szerzej musimy otwierać nasze serce
na światło z góry."

- Edyta Stein