"Bogactwo jest jak woda morska
im więcej się jej pije,
tym większe się ma pragnienie"

- Arthur Schopenhauer