" Poczucie dobrego i złego
zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania."

- Michel de Montaigne