Od człowieka, którego nie cierpimy,
nie lubimy przyjmować upomnień,
choćbyśmy wiedzieli, że są dobre