Przyjaźń to jedyny cement,
który może utrzymać świat w jedności.