Kodeks przyjaźni

Przyjaźń może być wielkim skarbem.
Jeśli się o nią odpowiednio zadba,
wtedy może trwać przez cale życie.
Jest jednym z najważniejszych rodzajów więzi międzyludzkich
i warto o nią zabiegać.
Do pewnych i oczywistych zasad przyjaźni należą
lojalność, poleganie na sobie nawzajem, wzajemna pomoc,
dyskrecja i tolerancja.
To jasne, że w przyjaźni najistotniejsza jest szczerość.
Żeby ona była możliwa - konieczne jest zaufanie.
To z kolei jest poparte cnotą dyskrecji.