Przyjaźń nie podtrzymywana wygasa. 
"Jeśli masz przyjaciela, odwiedzaj go często, 
ponieważ ciernie i zielska zarastają ścieżkę, którą się nie chodzi"