Przyjaciel szanuje mnie pomimo tego,
że lepiej niż inni ludzie zdaje sobie sprawę
z moich ograniczeń i trudności