Prawdziwa przyjaźń 
to drzewo, które rośnie powoli.