Przyjaciel to Skarb,
o który trzeba dbać,
to bliska sercu nam osoba
i bardzo cenny dar!