Zostaw Bogu przyszłe rzeczy, 
dzień dzisiejszy miej na pieczy.