"Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Kiedy B
óg drzwi zamyka to otwiera okno."

- ks. Jan Twardowski