Najniebezpieczniejsza jest głupota
będąca wyrazem nie niewiedzy,
lecz wykształcenia.