Nie ma większej radości dla głupiego,
jak znaleźć głupszego od siebie