Mam zbyt dużo szacunku dla idei Boga,
by czynić go odpowiedzialnym za tak absurdalny świat.


– Georges Duhamel