Bóg oparł swe dzieło 
na jednym tylko filarze: miłości.