Czytaj uważnie wszystko, co podpisujesz.
Pamiętaj, że to co jest napisane dużym drukiem daje, 
to co jest małym drukiem, zabiera...
 
- Jackson  Brown Jr.