Bądź odważny.
A jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.
Nikt nie zauważy różnicy.

- Jackson Brown Jr.