Nad stracony czas
nic bardziej nie boli.

- Michał Anioł