Czas jest najlepszym nauczycielem,
ale nieczęsto ma dobrych uczniów.

- Francois Mauriac