Kochać - to już dobrze,
ale jest jeszcze coś lepszego - to być kochanym.

- Henryk Sienkiewicz