Jedna kropla miłości jest więcej warta 
niż ocean dobrych chęci i rozumu.

- B. Pascal