„Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością.”

- Tacyt