„Pozostaje się młodym tylko wówczas,
jeżeli było się młodym kiedykolwiek.”

- Cesare Pavese